Skydda dig själv och andra från COVID-19: Information om COVID-19 från Världshälsoorganisationen (WHO)

Om COVID-19 sprids där du bor, håll dig säker genom att vidta några enkla försiktighetsåtgärder, till exempel fysisk distansering, bär en mask, hålla rummen väl ventilerade, undvik folkmassor, rengör händerna och hosta i en armbågeväck eller näsduk. Kontrollera lokala råd där du bor och arbetar.

Håll minst 1 meters avstånd mellan dig själv och andra för att minska risken för infektion när de hostar, nyser eller talar. Behåll ett ännu större avstånd mellan dig själv och andra när du är inomhus. Ju längre bort, desto bättre.
Gör att bära en mask till en normal del av vardagen med andra människor.

Råd för Coronavirus sjukdom (COVID-19) för allmänheten (2020)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

WHO: Här är grunderna för hur man bär en mask (English)
https://www.youtube.com/watch?v=ciUniZGD4tY&feature=youtu.be

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vanliga frågor
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html

Coronavirus sjukdom (COVID-19): Hur överförs den? (uppdaterad 20 oktober 2020)
COVID-19 orsakas av SARS-CoV-2-viruset, som sprider sig mellan människor, främst när en smittad person är i nära kontakt med en annan person. Läs mer:
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted