Villkor om webbplatsen och GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)

Den 25 maj 2018 kommer den viktigaste europeiska dataskyddslagen de senaste 20 åren att träda i kraft. EU General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter 1995 EU Data Protection Directive. GDPR stärker individers rättigheter som berör personliga uppgifter och är avsedd att göra dataskyddslagar i Europa enhetliga, oavsett var data bearbetas.

Här kan du läsa mera:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dataskyddsf%C3%B6rordningen

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/en-ny-dataskyddslag-ska-komplettera-eus-dataskyddsforordning/

Vår hemsidan och GDPR
Den här webbplatsen använder kakor från vår hemsida och ibland även från google. Kakor och liknande teknik behövs för lyssnafunktionen, webbformulär och för att hantera inställningar som du gör.

Google cookies (Googles villkor för webb formulär)
You acknowledge and understand that the reCAPTCHA API works by collecting hardware and software information, such as device and application data, and sending these data to Google for analysis. The information collected in connection with your use of the service will be used for improving reCAPTCHA and for general security purposes. It will not be used for personalized advertising by Google. Pursuant to Section 3(d) of the Google APIs Terms of Service.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel lyssnafunktionen, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Vi använder så få kakor (cookies) som möjligt på webbplatsen.
En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Vi använder cookies, som är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen kan webbläsaren använda den för att visa sidorna enligt dina inställningar.

Det finns två typer av cookies:
1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur gör jag om jag inte vill tillåta cookies?
Du kan stänga av funktionen för cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Då kommer du för varje sidhämtning att få upp den kortfattade informationen om kakor. Klicka OK så stängs detta meddelande och du kan ta del av allt innehåll som inte kräver kakor.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi är fast beslutna att hjälpa våra besökare med GDPR-efterlevnad genom att tillhandahålla robusta sekretess- och säkerhetsskydd som vi har byggt in i våra tjänster och avtal under årens lopp.

Välkomna att kontakta oss ifall du har frågor. Du kan få veta om dina personuppgifter är registrerade hos oss på vår hemsida och få dem borttagna ifall du har har använt vår mejl formulär eller skapat ett konto hos oss. Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter per post: Konstskolan om De Mänskliga Rättigheterna, Box 24099, 10450 Stockholm, märk kuvertet med “dataskyddsombud”.