Detalj: Sorg

Detalj. En annan verkligare värld speglas. Skiktmåleri i olja år 2015. Copyright All Rights Reserved 2016.