Samernas nationaldag 6 februari 2019

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sami_flag.svg

Tema: Upprättelse

Konstutställning: ”TIDSRESA” 26 JANUARI – 24 FEBRUARI 2019

Vandringsutställningen Áigemátki, eller Tidsresa, omfattar samisk samtidskonst och är skapad av samiska konstnärsförbundet SDS, som har som mål att öka kunskapen om samisk samtidskonst och samisk kultur.

Utställningen innefattar varierande verk av samiska konstnärer, som är bosatta i Sverige, Norge och Finland, och markerar starten på en kulturell och politisk upprättelse för samerna. Konsten återspeglar de förhållanden och känslor som skapats av utvecklingen av Sápmi under de senaste 100 åren, med fokus på framtida Sápmi.

Deltagande konstnärer är: Victoria Andersson, Tomas Colbengtson, Monica Edmondson, Bente Geving, Annelise Josefsen, Per Isak Juuso, Inger Blix Kvammen, Britta Marakatt Labba, Mathis Nango, Hege Annestad Nilsen, Hilde Skancke Pedersen, Synnøve Persen, Outi Pieski, Gjert Rognli, Maret Anne Sara, Odd Marakatt Sivertsen, Lena Stenberg, Anders Sunna, Liselotte Wajstedt och Eva Delving Wiklund.

PLATS: Edsvikens Konsthall
https://www.edsvik.com/tidsresan/

Konstskolan om De Mänskliga Rättigheterna klassificerar denna fina utställning som mycket viktigt för de Mänskliga Rättigheterna.

UTSTÄLLNING: Låt älven leva. Viljan till självbestämmande och en ny världslighet.5.2–22.4 2019

De samiska konstnärerna spelade en framträdande roll i den dramatiska Alta-konflikten (1978 – 1982) i norra Norge. Under parollen ”Låt älven leva!” mobiliserades protester mot en förödande omställning av Alta-älven. Aktionen växte fram utifrån en bred solidaritetsrörelse – såväl det samiska som det norska och internationella. Utställningen presenterar ett fyrtiotal konstnärers arbeten.

Konstnärer Jon Ole Andersen, Áillohaš/Nils-Aslak Valkeapää, Maria Thereza Alves, Jimmie Durham, Elle Márjá Eira, Mai-Lis Eira, Aage Gaup, Trygve Lund Guttormsen, Josef Halse, Geir Tore Holm och Søssa Jørgensen, Rose-Marie Huuva, Berit Marit Hætta, Susanne Hætta, Iver Jåks, Keviselie/Hans Ragnar Mathisen, Britta Marakatt-Labba, Joar Nango och Tanya Busse, Rannveig Persen, Synnøve Persen, Máret Ánne Sara, Arvid Sveen, Catarina Utsi, Elin Már Øyen Vister m fl

Utställningen, som producerats av Office for Contemporary Art i Oslo, där den också visades förra året, presenterar ett fyrtiotal konstnärers arbeten med kopplingar till aktionen.

PLATS: Tensta Konsthall
http://www.tenstakonsthall.se/?lt-lven-leva-viljan-till-sjlvbestmmande-och-en-ny-vrldslighet-

 

Sverige har inte skrivit på, ratificerat Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk. Källa Svenska Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konventionen_om_ursprungsfolk_och_stamfolk

Samernas nationaldag firas sedan 1992 den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim.[2] Beslutet om samernas nationaldag fattades på den 15:e samiska konferensen i Helsingfors. Samernas nationaldag firas i hela Sameland. Den 6 februari är en flaggdag och i Sverige flaggar många kommuner i de samiska områdena med både den samiska och den svenska flaggan.[3] I Norge utlystes dagen till allmän flaggdag inför 2004.[4]

Samekonferensens beslut 1992[2] var formulerat på nordsamiska och innehöll begreppet ”sámi álbmotbeaivi”, som översatt till svenska blir ”samernas nationaldag”. Dagen firades första gången 1993.[2]

Samernas nationaldag är till för alla samer, oavsett var de bor och på den dagen ska den samiska flaggan hissas och Sámi soga lávlla (Samefolkets sång) sjungas på samiska. Samernas nationaldag kan firas med tårta och jojk.[5][6] Sökmotorn Google uppmärksammade 2010 samernas nationaldag genom att ha ett samiskt tema på sin logotyp.
Källa: Svenska Wikipedia, Samernas nationaldag: https://sv.wikipedia.org/wiki/Samernas_nationaldag

Samer (nordsamiska sámit eller sápmelaččat, föråldrad benämning lappar i Sverige och Finland samt finner i Norge) är ursprungsbefolkning i Sameland (Sápmi), ett ej väldefinierat område i norra Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

Antalet samer uppskattas till mellan 80 000 och 100 000. Av dessa bor 50 000–65 000 i Norge, 20 000–40 000 i Sverige, ca 8 000 i Finland och ca 2 000 i Ryssland.[1]

Samerna har en till stor del gemensam kultur och många levde seminomadiskt eller nomadiskt fram till början av 1900-talet. Det finns ett tiotal samiska språk eller varieteter, vilka tillhör de finsk-ugriska språken, som ingår i den uraliska språkfamiljen. En fornsamiska utvecklades – förmodligen med samisk-finskt urspråk – för ungefär 2 000–2 500 år sedan.[2] Det är också från den tiden som nutida forskare anser det vara meningsfullt att tala om en samisk etnicitet eller kultur.[

Samerna utgör nationell minoritet i Norge, Sverige[4] och Finland. Samiska varieteter har status som minoritetsspråk i Sverige och delar av Finland och Norge, och är officiellt språk i 19 svenska så kallade förvaltningskommuner för samiska som minoritetsspråk.[5][6] Samerna har erkänts som ett ursprungsfolk i Sverige, Norge och Finland. Norge har även ratificerat Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk.

Självständiga sameting (parlament där samer har rösträtt) som har inrättats av och erkänts av landets regering finns i Norge sedan 1989, Sverige sedan 1993 och Finland sedan 1996, medan Sametinget i Ryssland, bildat på eget initiativ 2010, ännu inte erkänts av landets regering.[7]
Källa: Svenska Wikipedia Samer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samer

Den gemensamma flaggan är från 1986. Då godkändes den av av det Nordiska Samerådet vid en konferens i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn, Norge och varken färger eller symboler är någon slump.

Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten.”

Källa: Samer.se
http://www.samer.se/1146

Ivan Aguéli: Måleriet och Islamisk mystik

Ivan_Aqueli_Landscape_Egypt_1914

Ämne: Islamisk konst : historia, muslimer, Islam och Sverige. Sverige har sedan mer än tusen år haft kontakter med den islamiska världen.

Utställning 6 oktober 2018 – 10 februari 2019 på Thielska Galleriet
https://www.thielskagalleriet.se/utstallning/ivan-agueli-maleriet-och-mystiken/

Ivan Aguéli var en svensk målare, religionsfilosof och orientalist. Han tog sig senare namnet Abd Al-Hadi Aqhili (شيخ عبد الهادی عقیلی‎). Han blev med sitt nydanande måleri en av den svenska konstens förgrundsgestalter. Enbart genom noggrant avvägda färgtoner framkallade han en känsla av avstånd och ljus i sina målningar, som trots det intima formatet äger en stor monumentalitet… Madame Huot, som han umgicks med, var en tidig djurrättsaktivist, och vissa vill göra gällande att det skulle vara Aguélis förtjänst att tjurfäktningar aldrig slog igenom när man sökte introducera dem i Frankrike. Vid ett festtåg före en tjurfäktning i Paris den 4 juni 1900, skjuter han mot två matadorer och sårar den ene. Han dömdes till böter och villkorlig fängelsedom. Processen som följde mynnade ut i att tjurfäktning förbjuds i Frankrike.
Ivan Aguéli, Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ivan_Agu%C3%A9li

Ivan Aguéli föddes 1869 och dog 1917, överkörd av ett tåg utanför Barcelona. Aguéli studerade i Paris och blev anarkist, målade senare under långa perioder i Egypten där han konverterade till islam och inträdde i en sufisk orden.

Förslag på litteratur:

Viveca Wessel, Ivan Aguéli – porträtt av en rymd (1988), Författarförlaget.

Karin Ådahl, Sverige och den islamiska världen ett svenskt kulturarv (2002), W&W. Boken berättar om det rika Islamiska kulturarvet som har lagt grunden till en stor del av dagens västkultur och vetenskap.

Simon Sorgenfrei, Det monoteistiska landskapet : Ivan Aguéli och Emanuel Swedenborg ,(2018). Ellerströms förlag AB

Den internationella minnesdagen för Förintelsens offer 2019

Den internationella minnesdagen för Förintelsens offer 2019

Wallenberg Torg Stockholm. Tänd ett minnesljus!

Minnesceremoni 27 januari – Den stora synagogan

Stora synagogan klockan 17.00. Portarna öppnas klockan 16.15. Platserna måste vara intagna senast 16.45.

I närvaro av Kronprinsessan Victoria.

Plats.

Stora synagogan. Wahrendorffsgatan 3A.

Arrangerat av

Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande, i samarbete med Forum för levande historia, Judiska museet, Svenska kommittén mot antisemitism och Folkets Hus och Parker.

Läs mer om ceromonin här!

Read More at Wikipedia: International_Holocaust_Remembrance_Day

EuroPride 2018 i Stockholm välkomnar dig mellan 27/7-5/8!

“I hela staden finns Pride-hubar där EuroPride-besökare kan träffas och delta i olika evenemang på Pride House, Pride Park, museer, klubbar, HBT-organisationer”

EuroPride 2018 Program
http://europride2018.com/program/

Vår webbplats https://konstskolanomdemanskligarattigheterna.se var utsatt för massor av cyberattacker från ALT-Högern hösten 2017. Vi tror att de försökte ta bort följande artikel om att Prideorganisationen har modet att säga nej till Sverigedemokraterna.

Om Alt-Right på Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Alt-right

Så vi publicerar vår artikel igen här nedan:

Publicerad tidigare: Jun 18, 2016 @ 11:36

I onsdags skrev den kända hovsångaren Malena Ernman och dagstidningen Dagens Nyheter om att det extremhögerpartiet Sverigedemokraterna (SD) som har ett nazistisk ursprung inte är välkomna till Stockholm Pride 2016. Sverigedemokraterna som har en rasbiologisk människosyn vill ta bort de Mänskliga Rättigheterna och Medborgerliga Rättigheterna för HBT personer. Sverigedemokraterna vill exempelvis ta bort rätten att ansöka om adoption för HBT personer, Sverigedemokraterna vill också ta bort rätten för HBT personer att ansöka om insemination och SD partiet vill även ta bort rätten för HBT personer till kyrklig vigsel. DN skriver vidare att Sverigedemokraterna är emot ”i synnerhet transpersoners rättigheter”.

Konstskolan för de Mänskliga Rättigheterna firar att Pride organisation har modet att tacka nej till Sverigedemokraterna som är emot Allas Lika Värde. SD är emot de Mänskliga Rättigheter! Leve Pride! <3

Malena Ernman på Facebook:

https://www.facebook.com/malenaernman/photos/a.10150417331720731.412333.72688240730/10154137452715731/?type=3&theater

Dagens Nyheter:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/inget-pridefirande-for-sd/

Ha en skön sommar!

Att vara en transperson är inte längre en psykiatrisk sjukdom. WHO:s nya klassifikation CID-11 släpptes igår

Goda nyheter

Att vara trans* transperson är inte längre en psykiatrisk sjukdom. The World Health Organizations nya klassifikation CID-11 släpptes igår den 18 juni 2018.

Diagnos flyttad iväg från kapitel 5 Mental Disorders till kapitel 17 Tillstånd relaterad till sexuell hälsa.

Ny termologi: Gender incongruence.

ICD-11: Chapter 17: Gender incongruence

TGEU: world-health-organisation-moves-to-end-classifying-trans-identities-as-mental-illness

Nyckelord:

  • Gender incongruence, unga och vuxna
  • Transsexualism
  • Könsdysfori, unga och vuxna
  • Transsexuell
  • Transperson
  • Trans*

Internationella kvinnodagen 2018 <3

Internationella kvinnodagen 2018

Temat för Internationella kvinnodagen 2018 valdes som – ”Time is Now: Rural and urban activists transforming women’s lives” Som sagt om Astrid Lindgrens färgstarka karaktär i hjärtat av barnlitteraturen – världens starkaste tjej som heter Pippi Långstrump: – ”Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll.”

Pippi Långstrump - Open data: http://www.gahetna.nl/over-ons/open-data

ILGA, ILGCN, TUPILAK: Queering Södertälje

Image: Copyright Art School of Human Rights. Image text: Mixed blessings; votive gifts of hermaphrodite priests standing in a circle with arms raised in the air in a ceremony receiving foreign guests from different landscapes in the entire world; Africa, Egypt, Assyria, Anatolia, Greece, Phoenicia (Libanon)…  Shrine at Soli in Cyprus devoted to natural divines and fertility and gods like Astarte, Zeus Ammon and Baal. Period  Around 650-500 BC. More then 2500 years old. Medelhavsmuseet, Stockholm.

Event: Lördag den 14 oktober 2017

ILGCN och TUPILAK
Hela programmet för de två dagarna som är kostnadsfria och alla är välkomna och organiseras av ILGA:s nätverk för kulturarbetare ILGCN. ILGA är den stora internationella hbt organisationen kan man säga pedagogiskt… Och ILGCN är dess kulturarbetarnätverk:
http://ilga.org/ilgcn-world-conference/

2nd Nordic Rainbow History & Art Month – Södertälje Konsthall En tvådagarsfestival med fokus på queer kultur, historia och mänskliga rättigheter. Musikuppträdanden, filmvisningar, samtal och paneldebatter, konstvernissage, performance och föreläsningar med både nationella och internationella gäster VAR: Hörsalen Lunagallerian & NOVA NÄR: fredag den 13/10 och lördag 14/10 HUR: 2nd Nordic Rainbow History & Art Month – Södertälje är gratis och öppet för alla. Det krävs ingen föranmälan.

Fredag 13/10
14:00 Visning Strange Love, Ajeeb av Natasha Mendonca, indisk transfilm
16:00 Anna Giertz ifrån Lesbisk makt, om lesbiska arkiv
17:00 Zafire Vrba – Alltså nu har jag suttit och kollat på dig hela kvällen och jag lyckas inte riktigt placera dig – Performance
17:30 Birthe Havmöller, om sitt projekt ”Feminine Moments – Queer Feminist Art Worldwide’ (www.femininemoments)”

Lördag 14/10
11:00 ”Rasbiologi i transvården idag – The Scientific Rascism in the Swedish transgender health care today versus the Human Rights and culture of the transgender people.
12:00 Professor Sue Sanders (Professor Emeritus Harvey Milk Institute), about her struggle for LGBTQ-issues from a personal perspective
13:00 Visning av Väninnor – berättelser från garderoben & samtal med filmare/regissör Cecilia Neant-Falk
15:00 VERNISSAGE
15:30 Performance av Alexey Knedlyakovsky, medlem i PUSSY RIOT
16:30 Film om situationen i Tjetjenien & Bill Schiller; Co-operation with Belarus/Eastern, Bears
17:00 Jan Hammarlund
17:30 Weed
18:00 Anders Ödvall sjunger brasilianska sånger – Tribute till Renato Russos ”Strani amori”

Välkommen! Hoppas du kommer till Konsthallen!